a a a
A A A

Dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu, ul. Partyzantów 10a ogłasza nabór na wolne stanowisko: Informatyk, Inspektor ds. płac, Inspektor NadzoruInformatyk: https://www.bip.mzzl.pl/dyrektor-miejskiego-zakladu-zasobow-lokalowych-w-sosnowcu-u-595

Inspektor ds. Płac: https://www.bip.mzzl.pl/dyrektor-miejskiego-zakladu-zasobow-lokalowych-w-sosnowcu-u-172

Inspektor Nadzoru: https://www.bip.mzzl.pl/dyrektor-miejskiego-zakladu-zasobow-lokalowych-w-sosnowcu-u-879