a a a
A A A

Zmiana taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekówZMIANA TARYFY DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


 

Państwowe Gospodarstwo Wodne  „Wody Polskie” zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.  z 2017r. poz.328 z późn. zm.)  Taryfa  wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. z dniem 25.05.2018r. Z nową taryfą można zapoznać się pod linkiem

https://rpwik.sosnowiec.pl/images/pliki/obsluga_klienta/taryfa_do_publikacji__2018-2021_-_broszura.pdf