A A A
a a a

Zmiana taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ściekówZMIANA TARYFY DLA ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓWPaństwowe Gospodarstwo Wodne  „Wody Polskie” zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Sosnowieckich Wodociągów S.A.

Zgodnie z art. 24f.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.  z 2017r. poz.328 z późn. zm.)  Taryfa  wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie tj. z dniem 28.02.2021r. Z nową taryfą można zapoznać się pod linkiem:

NOWA TARYFA