a a a
A A A

Zakończenie remontu budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42W dniu 5 kwietnia br. zakończono renowację kamienicy przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu. Prace remontowe trwały od października 2017 roku i były realizowane w ramach projektu współfnansowanego z środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Działania 10.3.1 pn. "Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic".

Do końca roku odnowione zostaną kolejne kamienice przy ulicy Targowej i Dekerta.