a a a
A A A

Śniadanie prasoweW dniu 20.03.2018 r. na osiedlu „Juliusz” odbyło się śniadanie prasowe z udziałem między innymi Prezydenta Miasta Sosnowiec Arkadiusza Chęcińskiego, zastępcy prezydenta Anny Jedynak oraz Dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych Joanny Sekuły.

Na zorganizowanym w administracji osiedlowej śniadaniu poruszono między innymi kwestie związane ze zmianami, jakie nastąpiły w ostatnich miesiącach na poszczególnych osiedlach oraz planowanych inwestycjach na terenie miasta.

Prezydent podkreślił między innymi, że na osiedlu zakończono prace związane z podłączeniem 22 budynków przy ulicach Spadochroniarzy, Komandosów, Obrońców Westerplatte, Saperów oraz Czołgistów do centralnego ogrzewania i obecnie trwa likwidacja pieców węglowych. W najbliższym czasie zostanie rozpoczęty także remont klatek schodowych. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wykonawcy firmy ZEC S.A., która jako Partner Prywatny realizuje instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z automatyką systemu.

Dyrektor Joanna Sekuła poinformowała o budowie nowego osiedla przy ulicy Romualda Traugutta w Sosnowcu. Jest to priorytetowa inwestycja dla Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. W październiku ubiegłego roku MZZL wspólnie ze Śląską Izbą Budownictwa w Katowicach ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu mieszkalnego.

W ramach konkursu złożono 6 prac. W toku rozpatrywania, tylko 2 z nich spełniły wszystkie warunki regulaminu. Głównym kryterium była cena, która została ustalona na poziomie 14 mln złotych, a koszty inwestycji mogły przekroczyć co najwyżej 10% tej kwoty oraz projektowane budynki musiały posiadać sześć kondygnacji nadziemnych i w sumie pomieścić od 100 do 120 mieszkań o powierzchni 40–60m2.

12 stycznia br. w siedzibie Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych rozstrzygnięto konkurs na opracowanie nowego zespołu mieszkalnego przy ul. Romualda Traugutta. Zwyciężyła częstochowska pracownia SW Architekci, która ostatecznie odmówiła podpisania umowy. Zgodnie z regulaminem konkursu oraz przepisami Prawa Zamówień Publicznych MZZL zleci wykonanie wspomnianej dokumentacji drugiemu w kolejności.

Wszystkie budynki mają powstawać w tym samym czasie, a rozpoczęcie budowy planuje się na przełom 2018 i 2019 roku. Budowa potrwa około 18 miesięcy.

Całe osiedle zostanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano specjalne podjazdy do budynków, specjalne rampy i duże windy oraz strefa rekreacji dla mieszkańców.

Na śniadaniu poinformowano także o nowej inwestycji przy ulicy Szklarnianej 1 w zakresie rewitalizacji budynku mieszkalno-użytkowego należącego do zasobu lokalowego Miasta, zlokalizowanego w ścisłym centrum miasta Sosnowiec, polegające na budowie od podstaw wraz z instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu przyległego. 

Budowa będzie realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w modelu: „Zaprojektuj, Wybuduj, Finansuj, Utrzymaj, Operacyjnie Zarządzaj”.

Będzie podzielona na etapy:

- budowa nowego obiektu handlowo-usługowo-biurowego wraz z instalacją podłączeń do sieci infrastruktury technicznej;

- podłączenie instalacji do sieci infrastruktury technicznej;

- adaptacja terenu przyległego do budynku-ułożenie nawierzchni utwardzonych, zagospodarowanie terenów zieleni niskiej-nasadzenia traw, bylin, niskich krzewów;

- zakup odpowiedniego wyposażenia dla pomieszczeń recepcji i administracji budynku.

Inwestycja według planu powinna rozpocząć się na początku 2019 roku.

 

Na śniadaniu poruszono temat termomodernizacji osiedla „Przyszłość”.

Obecnie 15 budynków otrzymało pozytywną decyzję z WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu inwestycji w ponad 80%.

Wniosek o dofinansowanie 16 budynku zostanie złożony do WFOŚiGW w Katowicach do końca marca 2018 roku. Kwota inwestycji to około 4 500 000 zł. Łącznie poddane termomodernizacji zostanie 16 budynków.

Obecnie przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. W ostatnich dniach wyłoniono wykonawcę na termomodernizację kolejnych budynków przy ulicy Jodłowej 11-19. Podczas śniadania prasowego doszło do podpisania umowy z najkorzystniejszym oferentem jakim jest firma Budoprimex Sp. z o. o. z Sosnowca.

Kolejne przetargi będą ogłaszane w ciągu następnych tygodni.