A A A
a a a

Końcowa sprzedaż węglaOd 8 maja mieszkańcy Sosnowca mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych
w ramach tzw. sprzedaży końcowej. 

Informujemy o zmianie ogólnopolskich przepisów dotyczących preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządów.

Zmiany legislacyjne dotyczące sprzedaży pozostałego w gminach węgla - tzw. sprzedaży końcowej – zostały wprowadzone na podstawie ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Nowy nabór wniosków na tzw. sprzedaż końcową rozpoczyna się 8 maja 2023 roku i zakończy nie później niż 30 czerwca 2023 roku. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony poza wyznaczonym terminem, zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminę zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 roku.

Brak limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym, niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Węgiel dla mieszkańców innych gmin. Zgodnie z nowelizacją ustawy będzie możliwy zakup węgla przez mieszkańców innych gmin, o ile są oni uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego.

W pierwszej kolejności wniosek można złożyć za pośrednictwem internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP lub osobiście w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych w Sosnowcu.

Wzór wniosku znajdziecie Państwo bezpośrednio w administracji lub na stronie www.mzzl.pl. oraz poniżej

Wzór wniosku …….

Kto może złożyć wniosek?

Mieszkaniec Sosnowca uprawniony do otrzymania dodatku węglowego (w centralnej ewidencji budynków zaznaczył, że nieruchomość ogrzewa przy pomocy węgla). Zgodnie z ustawą, preferencyjny zakup paliwa stałego nie przysługuje w przypadku gdy którykolwiek z członków gospodarstwa domowego, dla którego składany jest wniosek, nabył paliwa stałe na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę.

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu skontaktuje się z wnioskodawcą i wskaże punkt zakupu (Starpeks, ulica Szymanowskiego 93, w Sosnowcu – kwalifikowany dostawca węgla PGG). Tam mieszkaniec dokona opłaty za zakup paliwa stałego. Koszt to 1800 zł za tonę (bez kosztów transportu).

Punkty składania wniosków o zakup paliwa stałego:

Platforma ePUAP

Centrum Obsługi Najemców
ulica Modrzejowska 32a (budynek FORUM – 1. piętro)
41-200 Sosnowiec
telefon: 32 266 32 73
e-mail: con@mzzl.pl

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych

ulica Partyzantów 10a
41-200 Sosnowiec
telefon: 32 290 18 29
e-mail: mzzl@mzzl.pl