A A A
a a a

Nowe rozporządzenie


w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi


Wypełnione wnioski można składać w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych w Sosnowcu:

  • ADM4 ul. Modrzejowska 32a (budynek Forum)
  • ADM5 ul. Czołgistów 4c
  • ADM6 ul. Grota-Roweckiego 59
  • ADM7 ul. Partyzantów 10a.
     

W godzinach urzędowania:
poniedziałek 7:00-17:00
wtorek-czwartek 7:00-15:00
piątek 7:00-13:00.