A A A
a a a

Terminy składania wniosków o 40 zł za schronienie dla obywateli UkrainyNowelizacją ustawy z 8 czerwca br. (Dz.U.2022.1383) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony maksymalny termin do złożenia wniosku za okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Wniosek za osoby zakwaterowane do dnia 30 czerwca b.r. można było złożyć wyłącznie w terminie do 31 lipca 2022 r.

Ważne
Jeśli gościsz u siebie obywateli Ukrainy, na których zgodnie z ustawą możesz otrzymać dofinansowanie, pamiętaj, że wniosek należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. przy wniosku obejmującym okres do 31 lipca 2022 r. terminem granicznym na złożenie wniosku będzie 31 sierpień 2022 r.)

Schemat obowiązujących terminów:

  • okres zakwaterowania od 24 lutego 2022 - 29 kwietnia 2022 roku wniosek należało złożyć do 15 lipca 2022 roku;
  • okres zakwaterowania od 30 kwietnia 2022 - 1 lipca 2022 roku wniosek należało złożyć do 31 lipca 2022 roku włącznie;
  • wnioski za zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 2 lipca 2022 roku należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.