A A A
a a a

Pilny odczyt wodomierzy zwykłychW związku z niebezpieczną sytuacją związaną z Koronawirusem SARS-CoV-2

wywołującym chorobę COVID-19

 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją GL.RZT.070.2.5.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 28.02.2021r. ulega zmianie stawka za dostawę wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Sosnowiec.

 

Uprzejmie prosimy o pilne podanie

telefonicznie lub na e-mail administracji

 

odczytów z WODOMIERZA(Y) ZWYKŁYCH

na dzień 28-02-2021r

 

wodomierz zimnej wody - wodomierz ciepłej wody

 

 

informację o odczycie wodomierza można:

 

wpisać na swoim koncie w IOK (Internetowa Obsługa Kontrahenta)

 

lub


wrzucić do skrzynki kontaktowej przy wejściu do administracji