a a a
A A A

Biuro Remontów i Transportu

Kierownik Biura - Marlena Siwiec

tel. 32 290-18-51
e-mail: m.siwiec@mzzl.pl

 

Do zadań Biura należy zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej budynków będących w zarządzie Zakładu oraz transportu wynikającego z bieżących potrzeb komórek organizacyjnych, w szczególności:

 • wykonywanie remontów i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych,

 • usuwanie bieżących awarii wod.-kan., elektrycznych, stolarskich, dekarskich itp.,

 • organizacja okresowych technicznych (instalacja elektryczna i gazowa) przeglądów budynków,

 • uczestnictwo w wizjach lokalnych przeprowadzanych w wyniku skarg lokatorów,

 • nadzór i organizacja dyżuru w zakresie przyjmowania zgłoszeń awarii,

 • kompleksowa obsługa najemców w zakresie odczytów mediów,

 • współpraca z BWP w ramach programu ułatwienia spłaty zadłużenia, zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta,

 • planowanie, organizowanie oraz kontrola prac związanych z pielęgnacją zieleni,

 • prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie gospodarki materiałowej,

 • prowadzenie gospodarki transportowo-sprzętowej Zakładu, włącznie z planowaniem zakupów środków transportowych i sprzętu,

 • zapewnienie obsługi transportowej poszczególnym komórkom organizacyjnym w oparciu o zgłoszone potrzeby,

 • obsługa urządzeń specjalistycznych.